tisdag, augusti 06, 2013

Flicka möter pojke - Ali Smith

Bild från Boktipset.se

 Flicka möter pojke. En historia lika gammal som tiden själv.
Men här turneras det mötet på ett sätt som utmärker sig. Ali Smiths ytterligt underhållande ochgenomlysta romangestaltning baseras på Ovidius berättelse om myten om Iphis -- flickan som uppfostrades till pojke för att överleva men blev kär i en annan kvinna.
Imogen och Anthea är ett syskonpar som fastnat på en reklambyrå där skrupler saknas fullständigt; allt är tillåtet, bara det skapar efterfrågan. Känslan av återvändsgränd är påtaglig tillsen orädd aktivist, Iphisol, plötsligt står i deras väg.
Flicka möter pojke fångar flickor och pojkar, flickor och flickor, kärlek och förvandling ochkonsumismens absurditet. Men den skapar också nya tankebanoroch uppenbarelser. Allt i en form som är likapolitiskt träffsäkersom lyrisk.

Mitt betyg:
 Helt okej läsning om att acceptera olikheter och homosexualitet.

Inga kommentarer :